دسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

کتاب در قسمت اول یا همان قسمت اساطیر بیشتر بر پایه نظرات شخصی استاد نگاشته شده تا کتب و اسناد و کتیبه های تاریخی و کتاب استاد زرین کوب در مورد ایران پس از اسلام بسیار معتبرتر می باشد . اساسا استاد زرین کوب بیشتر در زمینه پس از اسلام و ادبی
کتاب فاقد ارزش تاریخی هست

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک