دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

خدا بیامرزد دکتر جابر عناصری رو ... بس که مسئولین دانشگاه کم لطفی کردند در حق ایشان که حتی راضی نشد در تشیییع جنازه اش کسی حاضر شود ... مملکت ما همیشه با خردمندان همین کار را کرده اند
[quote='minooei_arash2']نقل قول از 2asra:دوستان به نظرتان حتی عنوان این کتاب هم تمحل تردیدآمیز نیست؟ عدالت اجتماعی در اسلام !!!!!!!!... البته برای کسی که شناختی از اسلام ندارد بله«تمحل تردید آمیز» است[/quote] آرش مینویی فکر می کنم تو در م
دوستان به نظرتان حتی عنوان این کتاب هم تمحل تردیدآمیز نیست؟ عدالت اجتماعی در اسلام !!!!!!!!...
وحشت بر در خانه ام دو قفل زده ام برپنجره ام چهارقفل و در دهانم تمام دندانهایم قفل شده اند.

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک