رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

اشار کمالار زیبایی که‌ برای دانلود گذاشته‌ شده‌، نوشته‌های یاشار کمال آثار پیچیده‌ای هستند از آن لحاظ که‌ میشود هیستریای سانسور و خودسانسوری، راکه‌ محصول فاشیسم ذاتی دولت ترکیه‌ است، به‌طور کامل در آن احساس نمود. این وضعیت حتی امروزه‌ در تی
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک