رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

lovely Matthew😢😢
are you kidding me?😂😂😂
چاپ شده نیست.نشر الکترونیکه
آدمی زندان است و منم زندانی / مانده ام در دل این کالبد نفسانی / عشق! در دام هوس / روح! حبس الابد بند قفس / آدمی زندان است و من آن مانده به خواب / تشنه جرعه ای از صافیِ ناب / در تکاپوی خیال لبِ آب / در فراسوی سراب / مانده ام در مرداب / آرزوه
همین بحث شفافیت که از طرف ایشون مطرح شده، واقعا اگر نمایندگان ریگی به کفششان نباشد، از شفاف کردن آرای خود نباید ترسی داشته باشند. یکی از دلایلی که برای عدم شفافیت می آوردند، ترس از رد شدن توسط شورای نگهبان در دوره های بعدی هست که ادعایی واه
بنده هم چند بار دیدم که ایشون افراد متفاوت از طیف و جریانهای مختلف را به مناظره دعوت کرده اما آنها حاضر به مناظره نشده اند. از جمله برای ارز 4200 تومانی شخص جهانگیری و یا یکی از اقتصاددانان و افراد تصمیم گیرنده را برای مناظره دعوت کرد و یا
دنبال هرزه ها بودم، آنوقت دلم هم هرزه شدو دیگر نمی توانم مثل این جوان زنی را دوست داشته باشم. (راز قتل پالومینو مولرو)
من در این تاریکی فکر یک بره روشن هستم که بیاید علف خستگی‌ام را بچرد. من در این تاریکی امتداد تر بازوهایم را زیر بارانی می‌بینم که دعاهای نخستین بشر را تر کرد. من در این تاریکی درگشودم به چمن‌های قدیم، به طلایی‌هایی، که به دیوار اساطیر تماشا
خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست پرده ای بر سر صد عیب نهان می پوشم
از دوستان کسی هست که به کتاب a promised land نوشته باراک اوباما دسترسی داشته باشد؟
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک