دسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

داستان قشنگی بود اما به نظر من این عشق واقعی نبود حقارت بود اسارت بود و هر چه بود به جز عشق عاشق هیچ وقت به حکم برده به معشوقش نگاه نمیکنه هیچ وقت اونو تحقیر نمیکنه درسته پایان کار و نتیجه مهمه اما نه به اون اندازه که برای رسیدن بهش به هر

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک