رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

رمان خواندن، عمر تباه کردن است . چه کاریست که پیامی حداکثر چند خطی را که میتوان به راحتی در هر کتاب منطق و اخلاق و مذهبی یافت ، با تلف کردن ساعتهای متمادی از عمر گرانمایه به دست آورد ؟! آنهم با اضافه کردن تصاویر و ذهنیاتی مزاحم که تا مدتها
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک