دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

سلام کدوم کتابارومیشه دانلودکرد
این کتاب یکی ازتاثیرگذارترین وقابل تامل ترین کتابهااست.شما موضوع این کتاب راحتی بادنیای امروز خودمان میتوانید مقایسه کنید.تاثیرگذارترین جای این کتاب چندسطرآخربودکه حیوانات خوکهارا باانسانها که مظهر بی مصرفی و زورگویی بودندنتونستندتمییزدهند.

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک