دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

درست است که تحقیقات انجام یافته در این مجموعه با اهداف استعماری انجام گرفته اما کار بسیار سودمندی بوده برای حوزه ی مردمشناسی ایران که اگر در دوره ی حاضر نیز چنین تحقیقی بر روی نسل کنونی صورت گیرد اشکال تطور انسانی را میتوان بدست آورد.سپاس ا

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک