دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

روشنفکران محفلی در ایران وقتی به تاریخ دهه های اخیر ایران می نگریم ،باورمان می شود بر خلاف سیاستمدران (به معنای مثبت یا منفی آن) نقش روشنفکران ایرانی در تغییرات و تحولات اجتماعی ایران چه قبل و چه بعد از سقوط رژیم شاه بسیار کم رنگ و گاه خن
گم شده.... ********** من گم شده ام ! در صفوف آدم ها ، و به نجوای شاعری خوشنام که به دنبال کفش می گردد ! من گم شده ام ! در انزوای جماعتی دارا که ز تردید کوچه ، بی خبرند ....... من گم شده ام ! میان فلسفه ها ، که خدا را به گوشه ا
«هویت جمعی » مانند دیگر پدیده های اجتماعی مقوله ای تاریخی است که در سیر حوادث و مشی تاریخی پدیدار می شود ،رشد می کند ودر هر دوره تاریخی خاطراتی بر آن افزوده شده و با دگرگونی این مناسبات برخی فراموش می شوند و برخی خاطرات فراموش شده باز سازی
برخی بر این باورند که اعتقاد به ادیان الهی که مبتنی بر اعتقاد به اصول و موازینی ثابت و بدون نقد پذیری است عملا واپس گرانه و مخرب است و از دل آن تعصب و بنیاد گرایی زاییده می شوند،در حالیکه این دیدگاه افراطی ناقض اصولی است که تکثر گرایی"پلو
در مباحث انسان شناسی "آنترولوژی" انسان موجودی اجتماعی توصیف می شود که مثل همه موجودات زنده،غرایز طبیعی مثل صیانت از نفس شامل رفع گرسنگی و تشنگی ،احساس امنیت ، تولید مثل و تنازع بقا ،در ذات وی نهادینه شده است و هرگاه در جامعه ای بنیاد های
افراد را باید در قالب زمان و محدودیت های محیطی که در آن رشد و نما کرده اند ،ارزیابی کرد،در فقدان فضای عقلانیت وازاد اندیشی در رژیم وابسته اشاه، بخش عمده ای از فضای روشنفکری در ایران ملهم از انقلاب بلشویک ها در شوروی سابق و چین کموبیستی ما
ارتباط انسان با جهان خارج تنها از طریق احساسات پنج گانه ( بینایی ، شنوایی ، چشایی ، لامسه" و بویایی ) میسر است که با بسیاری از حیوانات در این احساسات پنج گانه اشتراک دارد ، با این وجود ادراکات و " شناخت " پدیده ای پیچیده در مغر انسان است ک
با وجود آنکه طبق منشور "حقوق بشر" هر انسانی آزاد و مختار افریده شده است ،معذالک معیار ارزش های فردی و اجتماعی متناسب با سنت ها و سوابق تاریخی ، میزان رشد یافتگی و اشتراکات با دیگر اقوام و جوامع متغیر است و هر فرد انسانی چه بدوی ، چه م
در جوامع انسانی دیوانگی و جنون فردی امری نادر است با این وجود بی آنکه وارد جرئیات جامعه شناسی و انگیزه های روانی جنبش های کور و گله وار مشابه جنبش های نازیسم ، فاشیسم و تسویه های خونین بلشویک ها در شوروی سابق ، کشتار های وحشیانه رژیم پل پو
در یک ارزیابی کلان و فراتر از مرز بندی های رایج تیپ های شخصیتی در علم روانشناسی ، انسان ها بر حسب سلائق و ویژگی های غالب خود در دو گروه اصلی جای می گیرند ، گروه اول شامل انسان های متعارف و معتقدی است که دلبسته سنت ها و ارزش ها و فرهنگ غالب

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک