رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

پاینده ایران بزرگ. با کوشش و همدلی و نیرومند سازی زبان پارسی در کنار نیرومند سازی اقتصادی و نظامی می شود دوباره ایران بزرگ را تشکیل داد....خون خون را می کشد...بستر تاریخی و فرهنگی فراهم است.
سپاس از شما. دیدگاه من بلند است
کانت: دموکراسی بدترین نوع دیکتاتوری است. سقراط: آیا موهوم پرستی نیست که صرف عدد یا اکثریت سبب خِرَد خواهد شد؟ آیا نمیبینیم که در سراسر جهان « تودهی مردم ابلهتر، خشنتر و ظالمتر از افراد اندک و پراکندهای است که تربیت و دانش، آنان را از دی
[b]پایان دمکراسی[/b]...ژان ماری گنو
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک