دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

به حول و قوه الهی و با رهنمودهای رهبر عظیم الشانمان امام خامنه ای، بزودی این جرثومه فساد و جنایت و ایادی پلیدش در منطقه اعم از اسرائیل پلید و عربستان وهابی کافر و نوکران داخلیشان اصلاحطلبان ملعون را به درک واصل می کنیم ان شا الله
فریضه هر انسان مومن و انقلابی نفرت از شیطان بزرگ آمریکا و اسرائیل خبیث و ایادی پلیدشان است. به حول و قوه الهی صهیونیزم و تمامی دست نشانده های مشئومش نظیر اصلاحطلبان و منافقین را به زودی نابود خواهیم کرد. مرگ بر اسرائیل.
[quote='haysana']نقل قول از الموت لاسرائیل:پروژه پلید صهیونیسم به قلم یک خائن خودفروخته خارج نشین برای عادی سازی و تبلیغ فحشا و فساد و منکرات در بین جوانان حزب اللهی و انقلابی مملکت صاحب الزمان. وای بر ملکی که کتاب برتر هفنه اهل کتاب و اهل
[quote='spiderman2019']همانا به شما می گویم باجگیران و فاحشگان پیش از شما در ملکوت خداوند وارد می شوند (عهد جدید)[/quote] روشنفکرنماهای اصلاحطلب باید هم به انجیل و تورات استناد کنند. کتاب مقدس صهیونیزم تورات تحریف شده است ولی ما قرآن را
[quote='mohsen100']نقل قول از الموت لاسرائیل:پروژه پلید صهیونیسم به قلم یک خائن خودفروخته خارج نشین برای عادی سازی و تبلیغ فحشا و فساد و منکرات در بین جوانان حزب اللهی و انقلابی مملکت صاحب الزمان. وای بر ملکی که کتاب برتر هفنه اهل کتاب و اه
پروژه پلید صهیونیسم به قلم یک خائن خودفروخته خارج نشین برای عادی سازی و تبلیغ فحشا و فساد و منکرات در بین جوانان حزب اللهی و انقلابی مملکت صاحب الزمان. وای بر ملکی که کتاب برتر هفنه اهل کتاب و اهل تدبرش در مورد لهو و لعب و فسق و فجور باشد.
الموت لاسرائیل . مرگ بر اسرائیل deat to israel

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک