رسته‌ها

عبدالمجید حسینی راد
(1338 - 1393 هـ.خ)

نقاش، پژوهشگر و استاد دانشگاه
مشخصات:
نام واقعی:
تاریخ تولد:
1338/00/00 خورشیدی
تاریخ درگذشت:
1393/00/00 خورشیدی (55 سالگی)
محل تولد:‌
بهبهان
جنسیت:‌
مرد
ژانر:‌
هنرهای تجسمی
زندگی‌نامه
این هنرمند دکترای هنرهای تجسمی را از دانشگاه رن ۲ ( Rennes ۲ فرانسه ۱۳۷۵) کسب کرد و دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی- پردیس هنرهای زیبا - دانشگاه تهران بود. عضویت در رخدادهای علمی و هنری ملی حسینی راد عبارت بودند از: دبیر نمایشگاه بیان تمثیلی در نقاشی نوگرای ایران (۱۳۷۹ موزه هنرهای معاصر تهران)، عضو شورای سیاست گذاری و هیات انتخاب دومین نمایشگاه طراحی تهران (۱۳۷۹موزه هنرهای معاصر تهران)، عضو شورای سیاست گذاری و هیات انتخاب پنجمین دوسالانه نقاشی ایران (۱۳۷۹ موزه هنرهای معاصر تهران)، دبیر همایش و عضو شورای سیاست گذاری و انتخاب نمایشگاه نگاه معنوی (۱۳۸۲ موزه هنرهای معاصر تهران)، دبیر اولین و دومین نمایشگاه هنر مفهومی ایران (هنر جدید) - (۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ موزه هنرهای معاصر ایران)، عضو شورای سیاست گذاری و هیات انتخاب سومین نمایشگاه هنر جدید (۱۳۸۲ موزه هنرهای معاصر تهران)، عضو شورای سیاست گذاری و هیات انتخاب ومدیر کاتالوگ نمایشگاه هنر جدید پرواز - پایداری ( ۱۳۸۶ موسسه فرهنگی هنری صبا)، سردبیر نشریه هنرهای تجسمی - سال ۱۳۸۲-۱۳۸۶ (از انتشارات سوره مهر حوزه هنری) و عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی، از شماره ۳۸ - ۱۳۸۸. همچنین عضویت در رخدادهای علمی و هنری بین المللی این هنرمند نقاش و استاد دانشگاه شامل: عضو شورای سیاست گذاری اولین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام (فرهنگستان هنر ۱۳۷۹)، عضو شورای سیاست گذاری و انتخاب دومین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام (فرهنگستان هنر ۱۳۸۱)، عضو شورای علمی همایش بین المللی استاد کمال الدین بهزاد (فرهنگستان هنر ۱۳۸۲)، عضو شورای علمی همایش بین المللی شاهنامه نگاری (فرهنگستان هنر ۱۳۸۶-۱۳۸۷)، عضو شورای سیاست گذاری و انتخاب و داوری آثار سومین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام (فرهنگستان هنر ۱۳۸۳)، عضو شورای علمی همایش بین المللی طبیعت در هنر شرق (فرهنگستان هنر ۱۳۸۳-۱۳۸۴)، عضو شورای علمی همایش بین المللی شاهنامه نگاری (فرهنگستان هنر ۱۳۸۶-۱۳۸۷)، دبیر همایش و بخش مقالات علمی جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، ۱۳۸۷، دبیر بخش مقالات علمی جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، ۱۳۸۸، عضو گروه علمی همایش نقاشی گردهمایی بین المللی مکتب اول تهران (فرهنگ و هنر دوره قاجار)، ۱۳۸۸-۱۳۸۹، عضو گروه علمی همایش مجسمه سازی گردهمایی بین المللی مکتب اول تهران (فرهنگ و هنر دوره قاجار)، ۱۳۸۸-۱۳۸۹ هستند.
بیشتر
ویرایش

کتاب‌های عبدالمجید حسینی راد
(1 عنوان)

آخرین دیدگاه‌ها

تعداد دیدگاه‌ها:
0
دیدگاهی درج نشده؛ شما نخستین نگارنده باشید.
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک