رسته‌ها

نادر وزین پور
(1305 - 1375 هـ.خ)

نویسنده، محقق و استاد دانشگاه
مشخصات:
نام واقعی:
نادر وزین پور
تاریخ تولد:
1305/01/11 خورشیدی
تاریخ درگذشت:
1375/03/13 خورشیدی (70 سالگی)
محل تولد:‌
جنسیت:‌
ژانر:‌
زبان و ادبیات فارسی
زندگی‌نامه
او پـس از اخـذ لیـسانس بـه منظور گذراندن دوره آموزش زبان انگلیسی به امریکا رفـت و گـواهی تـدریس زبـان انگلیـسی را از مراجع علمی امریکا دریافت کرد. در سال ۱۳۴۵ دکترای زبان و ادبیات فارسی را از دانـشکده ادبیـات و علوم انسانی دانشگاه تهران گرفت و پایان نامه اش را با عنوان بررسی صـرف افعـال در زبـان ترکـی ارائه نمود. پیشینه خدمت دانشگاهی وی شامل مدیریت گروه ادبی دانشگاه تربیت مدرس و دانـشیاری دانـشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران است. نخستین اثر وی مجموعه داستانی امید بود که در سال ۱۳۳۲ به چاپ رسید. ساختمان افعـال در زبـان ترکی از دیدگاه زبان شناسی(۱۳۴۸)؛سفرنامه ناصرخسرو (۱۳۵۰)؛عـشقهـای ؛نافرجـام برگزیـده وشرح دیوان ؛ناصرخسرو داغ ننگ بر سیمای ادب فارسی، مدح بر سمند ؛سخن آفتاب معنوی(گزیده چهل استان از مثنوی؛) از دیگر آثار اوست. وی همچنـین کتـابهـای انفجـار چیـست؟ را ترجمـه ودستور زبان فارسی (۱۳۶۵) را برای دانشجویان تألیف نمود و مقاله هـایی نیـز از وی بـین سـالهـای ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۰ در مجلات ادبی منتشر گردید.
بیشتر
ویرایش

کتاب‌های نادر وزین پور
(5 عنوان)

آخرین دیدگاه‌ها

تعداد دیدگاه‌ها:
1
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک