رسته‌ها
دسته کتاب های نشریه شورای نویسندگان و هنرمندان ایران

نشریه شورای نویسندگان و هنرمندان ایران

6 کتاب
شورای نویسندگان و هنرمندان ایران نشریه‌ای است که چند سال با سردبیری م.الف.به آذین در تهران و لندن منتشر شده است. این نشریه بیانگر و بازتاب‌دهنده مطالب نویسندگان و هنرمندان ایران درمورد مسائل فرهنگی، فکری، هنری، ادبی و... است.

دانلود کتاب‌های نشریه شورای نویسندگان و هنرمندان ایران

عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک