رسته‌ها
دسته کتاب های نشریه تکاپو

نشریه تکاپو

14 کتاب
نشریه تکاپو نشریه‌ای ادبی - فرهنگی بود که در دهۀ هفتاد به سرپرستی منصور کوشان منتشر می‌شد. پس از مدتی چاپ نشریه تکاپو برای همیشه متوقف شد.

دانلود کتاب‌های نشریه تکاپو

عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک