رسته‌ها
دسته کتاب های
نشریه‌ای که به ۳۵ زبان و خط بریل بنابر توافق یونسکو منتشر می‌شود. هدف از انتشار این نشریه دسترسی به هدف‌های سازمان یونسکو بر پایه همکاری ملل جهان با یکدیگر از طریق تعلیم و تربیت و علم و فرهنگ در حفظ صلح و امنیت عمومی و رعایت عدالت، قانون، حقوق انسان و آزادی‌های اساسی برای همگان می‌باشد.

دانلود کتاب‌های ماه‌نامه پیام یونسکو

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک