رسته‌ها
دسته کتاب های
فصلنامه تخصصی علوم سیاسی (علمی-پژوهشی) دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، حاصل تلاش در راستای عرضه اولین نشریه تخصصی علوم سیاسی به صورت علمی – پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی است.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک