رسته‌ها
دسته کتاب های چوک

چوک

155 کتاب
چوک اولين مجله الكترونيک ادبيات داستاني ايران است كه در قالب ماهنامه ادبیات داستانی و فصلنامه شعر با سردبيری مهدی رضايی از شهريور سال 89 منتشر می‌شود. چوک نام پرنده‌ای است شبيه جغد كه از درخت آويزان می‌شود و پی‌درپی فرياد می‌كشد.

دانلود کتاب‌های چوک

عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک