رسته‌ها
دسته کتاب های روزنامه وقایع اتفاقیه

روزنامه وقایع اتفاقیه

7 کتاب
وقایع اتفاقیه به دستور میرزا تقی خان امیرکبیر در تهران در دوران ناصرالدین شاه منتشر می‌شد. نخستین شماره این روزنامه ۱۸ دی ماه ۱۲۲۹ به چاپ رسید. در این روزنامه، اخبار داخلی شامل خبرهای مربوط به پایتخت، دربار و سفرهای ناصرالدین‌شاه، عزل و نصب‌ها و اعطای مقام‌ها، نشان‌ها و امتیازات چاپ می‌شد.
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک