رسته‌ها
دسته کتاب های فصل‌نامه جنسیت و جامعه

فصل‌نامه جنسیت و جامعه

8 کتاب
جنسیت و جامعه فصل‌نامه‌ای است برای بحث و گفتگو حول آزادی جنسی، ابعاد روانی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دخیل در جنسیت و بررسی رفتارها، علائق، نقش‌ها و خشونت جنسی و تأثیر هرکدام در زندگی فردی و اجتماعی.

دانلود کتاب‌های فصل‌نامه جنسیت و جامعه

عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک