رسته‌ها
دسته کتاب های نشریه آرت کالت

نشریه آرت کالت

18 کتاب
آرت کالت نام مجله‌ای بود که از اواسط دهه 80 به صورت الکترونیکی منتشر می‌شد و رویکرد کلی آن نگاه مارکسیستی به هنر و فرهنگ بود. حاصل فعالیت این مجله، انتشار 19 شماره از مجموعه مقالات بود.

دانلود کتاب‌های نشریه آرت کالت

4 امتیاز
از 14 رای
آرت کالت - شماره 10
4 امتیاز
از 7 رای
آرت کالت - شماره 18
3 امتیاز
از 8 رای
آرت کالت - شماره 17
4 امتیاز
از 8 رای
آرت کالت - شماره 16
3 امتیاز
از 5 رای
آرت کالت - شماره 15
4 امتیاز
از 3 رای
آرت کالت - شماره 14
4 امتیاز
از 5 رای
آرت کالت - شماره 13
3 امتیاز
از 6 رای
آرت کالت - شماره 12
4 امتیاز
از 6 رای
آرت کالت - شماره 7
3 امتیاز
از 6 رای
آرت کالت - شماره 11
4 امتیاز
از 5 رای
آرت کالت - شماره 9
3 امتیاز
از 5 رای
آرت کالت - شماره 8
4 امتیاز
از 5 رای
آرت کالت - شماره 6
3 امتیاز
از 7 رای
آرت کالت - شماره 5
4 امتیاز
از 6 رای
آرت کالت - شماره 4
4 امتیاز
از 4 رای
آرت کالت - شماره 3
4 امتیاز
از 4 رای
آرت کالت - شماره 2
3 امتیاز
از 7 رای
آرت کالت - شماره 1
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک