رسته‌ها
دسته کتاب های همشهری ماه

همشهری ماه

5 کتاب
همشهری ماه مسائل سیاسی و اجتماعی ایران و جهان را شامل می‌شود. پیش از این، سردبیران این ماهنامه رسول بابایی، سید امیرحسین مهدوی و مجید رفیعی بوده‌اند و از آذرماه 1390، سید مجید کمالی سردبیری این نشریه را برعهده دارد.

دانلود کتاب‌های همشهری ماه

عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک