رسته‌ها
دسته کتاب های مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

8 کتاب
اولین شماره این مجله در بهار سال ۱۳۴۴ به مدیر مسئولی شادروان دکتر جواد حدیدی با عنوان مجله دانشکده ادبیات مشهد انتشار یافت. از شماره ۱۷ در بهار ۱۳۴۸ با عنوان مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، از بهار ۱۳۵۳ (شماره ۳۷) با عنوان مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، از شماره ۵۷ تا ۶۴ با عنوان مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد و از شماره ۶۵ در بهار ۱۳۶۳ با عنوان مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسید.

دانلود کتاب‌های مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک