رسته‌ها
دسته کتاب های ماهنامه نیروی هوایی شاهنشاهی

ماهنامه نیروی هوایی شاهنشاهی

22 کتاب
ترقی و پیشرفت افسران یکی از موارد مهم و ضروری به شمار می رفت و به همین دلیل از آغاز تشکیل ارتش، رضاشاه کبیر امر فرمودند مجله ارتش درست شود تا افسران برای آشنایی با اختراعات تازه و پیشرفت دیگران، وسیله ای در دست داشته باشند.

دانلود کتاب‌های ماهنامه نیروی هوایی شاهنشاهی

عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک