رسته‌ها
دسته کتاب های ماهنامه میزگرد

ماهنامه میزگرد

10 کتاب
هدف اساسی این نشریه خدمتی هرچند کوچک به دامن زدن به مبارزه سیاسی و نظری در عرصه های مختلف (سیاسی، ادبی، هنری، فرهنگی و اقتصادی) در میان افراد، محافل و جریانات صاحب نظر درون طیف چپ است.

دانلود کتاب‌های ماهنامه میزگرد

عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک