رسته‌ها
دسته کتاب های روزنامه رستاخیز

روزنامه رستاخیز

92 کتاب
«حزب رستاخیز ملت ایران» در اواخر سال ۱۳۵۳ رسمیت یافت و نخستین شماره روزنامه این حزب به مدیریت و سردبیری دکتر مهدی سمسار در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۵۴ منتشر شد. رستاخیز تا سال ۱۳۵۷ منتشر شد و به‌واسطه حمایتی که از آن می‌شد، به سرعت گسترش یافت، اما هرگز همچون «اطلاعات»، «کیهان» و.. اثرگذار نشد.

دانلود کتاب‌های روزنامه رستاخیز

عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک