رسته‌ها
دسته کتاب های
این روزنامه یکبار در تاریخ طی ۱۰۰ شماره و در تیراژی برابر با تیراژ همه جراید سراسر کشور و همراه با آنها انتشار می یابد. هدف از انتشار این روزنامه ارائه تصویر کامل چهره جشن شاهنشاهی و اهداف این جشن بوده است.

دانلود کتاب‌های روزنامه جشن شاهنشاهی ایران

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک