رسته‌ها
دسته کتاب های
فصلنامه حقوقی قانون یارتوسط موسسه و انتشارات قانون یار به زبان فارسی منتشر می شود و به انتشار مقالات از محققین و حقوقدانان می‌پردازد.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک