رسته‌ها
دسته کتاب های
فصلنامه نقد اقتصاد سیاسی به مسائل پیرامون نظام سرمایه‌داری و نقد نظام حاکم بر جهان می‌پردازد. در این نشریه در مورد نظام‌های اقتصادی، اقتصاد سیاسی، امپریالیسم و... می‌خوانید.

دانلود کتاب‌های فصلنامه نقد اقتصاد سیاسی

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک