رسته‌ها
خود تنظیمی- روان شناسی
امتیاز دهید
5 / 4.4
با 21 رای
نویسنده:
امتیاز دهید
5 / 4.4
با 21 رای
تعریف خود تنظیمی :
خودکنترلــی یــا خــود تنظمیــی یــک نیــروی درونــی مهــم اســت کــه افــراد را قــادر می ســازد در مقابــل وسوســه های پرخاشــگری مقاومــت نشــان دهنــد. در واقــع خودتنظیمــی ] بــه عنــوان یــک عامــل مســتقل بــر رفتارهــای پرخاشــگرانه ی افــراد موثراســت. بنابرایــن خودتنظیمــی بــرای کنتــرل رفتــار، هیجانــات و افــکار و توانایــی بــازداری اعمــال شــخص ضــروری اســت. بــه عبارتــی، ســازه ی خــود تنظیمــی هیجانــی یکــی از مهم تریــن توانایی هــای کــودکان و نوجوانــان محســوب می شــود کــه در تحــول و تنظیــم هیجانــات و رفتــار آنــان نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد.
خــود تنظمــی را مــی تــوان بــا کلماتــی همچــون ، خــود کنترلی،خوشــیتن داری، خــود رهبــری، خــود فرمانــی متــرادف دانســت.

مشخصات نشر: اصفهان:انتشارات قبسات،1397
مشخصات ظاهری:94 ص
شابک: 4- 56- 8441- 600-978
شماره کتابشناسی ملی: 5195192
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
93
فرمت:
PDF
آپلود شده توسط:
رضا1341
رضا1341
۱۳۹۷/۱۰/۱۴

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی خود تنظیمی- روان شناسی

تعداد دیدگاه‌ها:
0
دیدگاهی درج نشده؛ شما نخستین نگارنده باشید.
خود تنظیمی- روان شناسی
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک