رسته‌ها

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت روسازی

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت روسازی
امتیاز دهید
5 / 4.3
با 13 رای
امتیاز دهید
5 / 4.3
با 13 رای
عملکرد یک روسازی فقط تابعی از روش طراحی نیست ، بلکه موفقیت هر طرحی بستگی به مراحل ساخت،
نگهداری و ترمی م های بعدی آن دارد . مطالعات نشان م ی دهند که روساز ی ها معمو ً لا برای مدت ٢٠ سال طر اح ی
می شوند، در حالی که در عمل دوره بهره برداری از روسازی ها به مدت ١٠ الی ١٢ سال محدود م ی شود و بعد از این
دوره بدون ترمیم جدی قابلیت سروی س دهی ندارند . چنین روسازی هایی بعد از دوره بهره برداری یک یا چند بار روکش
می شوند تا به مدت ٢٠ الی ٢۵ سال قابل استفاده باشند . با توجه به این مطلب ، ادارات ر اه غالبًا به این نتیجه رسیده اند که
بایستی بین مراحل برنام ه ریزی، طراحی، ساخت، نگهداری و ترمیم ، هماهنگی ایجاد شود . به عبارت دیگر ، این ادارات
نیاز شدیدی به مدیریت روسازی پیدا کرده اند.
پس از پیشرف ت هایی که در سال ١٩۶٧ و ١٩۶٨ در مورد مفاهیم اساسی سیستم های روسازی ایجاد شد، معلوم گردید
که این مفاهیم نه تنها باید در بخش طراحی استفاده شود ، بلکه در کل مراحل احداث روسازی (از مراحل طراحی،
ساخت و نگهداری ) باید مورد استفاده قرار گیر ند. این مسأله برای اولین بار در سال ١٩٧٠ ، در کنفرانس طراحی ساز ه ای روسازی های آسفالتی مطرح گردید . در قطعنامه اینکنفرانس عزم بر آن شد که مفهوم فناوری سیستم های روسازی با مفهوم سیستم های مدیریت روسازی جایگزین شود به
طوری که سیستم جدید مدیریت روسازی به نحو مؤثری از فناوری روسازی استفاده کند.
در سال های اخیر در کشور ما نیز مفاهیم سیستم مدیریت روسازی در محافل علمی و اداری مطرح شده است .
مهم ترین کار صورت گرفته در این زمینه ترجمه کتاب مدیریت روسازی راهها و فرودگاهها و محوطه های پارکینگ
توسط دکتر عامری و دکتر افتخارزاده می باشد[ ۱]. کتاب مذکور حاوی پیشرفته ترین مطالب در زمینه مدیریت روسازی
می باشد. با این حال، بررسی کتابهایی که در این زمینه منتشر شده اند و به صورت بنیادی به مفاهیم مدیریت روسازی
توجه کرده اند از اهمیت خاصی برخوردار است . نمونه ای از این کتابها، کتابی است که توسط هاس و همکاران تحت
عنوان سیستم مدیریت روسازی منتشر شده است . در این کتاب سعی شده است مفاهیم بنیادی سیستم مدیریت روسازی
به گونه ای توضیح داده شود که زمینه های لازم برای پیشرفت این علم در آینده فراهم شود [ ۲]. با توجه به اینکه در
کشور ما گام های اولیه در این زمینه برداشته شده است، از این رو ترجمه و تلخیص کتاب مذکور می تواند مفید باشد.
این کتاب شامل نوزده فصل است . فصل اول تحت عنوان مقدمه (همین فصل ) پس از ارایه توضیحی در مورد
سیستم مدیریت روسازی، به معرفی فصل های مختلف کتاب م ی پردازد. در فصل دوم ماهیت و کاربرد روش سیستماتیک
توضیح داده می شود. .فصل سوم مؤلفه های سیستم مدیریت روسازی را معرفی می نماید. فصل های چهارم تا دهم به
معرفی اجزای سیستم مدیریت روسازی (برنامه ریزی، طراحی، ساخت، نگهداری و ترمیم، ارزیابی، سیستم بازخورد
اطلاعات و تحقیقات ) می پردازند. در فصل یازده، پیاده سازی سیستم مدیر یت روسازی توضیح داده می شود . در فصل
دوازده مسایل پیش رو در آینده بحث می شود. در ادامه به عنوان بحث های تکمیلی در فصل سیزده، بحث ارزیابی ایمنی
و در فصل های چهارده تا هیجده اجزای فاز طراحی مطرح و توضیح داده می شوند و در فصل نوزده منابع مورد استفاده
ارایه می گردد.


انتشارات وزارت راه و شهر سازی - پژوهشکده حمل و نقل 1383
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
90
فرمت:
PDF
آپلود شده توسط:
jesmailzadeh
jesmailzadeh
۱۳۹۰/۰۱/۲۷
درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت روسازی

تعداد دیدگاه‌ها:
0
دیدگاهی درج نشده؛ شما نخستین نگارنده باشید.
آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت روسازی
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک