رسته‌ها
با توجه به وضعیت مالکیت حقوقی این اثر، امکان دانلود آن وجود ندارد. اگر شما صاحب حقوق مادی این کتاب هستید، می‌توانید اجازه نشر رایگان نسخه الکترونیکی آن را به ما بدهید یا آن را از طریق کتابناک به فروش برسانید.
برای اطلاعات بیشتر صفحه «شرایط و قوانین فروش» را مطالعه کنید.
تا ابد استوار
امتیاز دهید
5 / 4.6
با 7 رای
امتیاز دهید
5 / 4.6
با 7 رای
ولایت‌مداری و جدا نشدن از ملت دو مؤلفه مهم شخصیتی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود که باعث شده بود تا ایشان به‌عنوان محور اعتدال ایران به‌حساب آید. ایشان با تکیه بر این دو عنصر توانسته بودند تا به این زمان و امروز با همه ناملایمات داخلی و خارجی بین‌المللی و عنادگران داخلی، منظم و استوار به پیش بروند. کتاب حاضر با هدف روایت مجاهدت‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی این عالم فرزانه و یار دیرین امام به رشته تحریر درآمده است.

گزیده ای از یادداشت یاسر هاشمی بهرمانی بر این کتاب:
سخن گفتن از اکبر هاشمی رفسنجانی، امری سهل و ممتنع است: سـهل از آن رو کـه مـی تـوان دربـاره او بسـیار گفـت، از خلقیـات و رفتـارش، تـا دانـش و عملکـردش، از خاطراتـش تـا آثـارش، از اهدافـش تـا دسـتاوردهایش، بسـیار گفتـه انـد و بسـا کـم گفته شـده اسـت. امـا ممتنـع و ناممکـن از آن جهـت کـه ادا کردن حـق این بزرگمرد تاریـخ پرافتخار ایـران، اگـر نگوییـم محـال، امـری دشـوار اسـت، چگونـه می تـوان در قالـب واژگان و فرصتـی محـدود بیش از شـصت سـال مجاهـدت خالصانـه و مبتنی بـر عقانیت، صبر و امیـد را به نـگارش درآورد. بـا ایـن وجـود، وظیفـه مـا تـاش در جهـت تبییـن و ثبـت این عمـر پربرکـت برای نسـل های آینـده وتاریـخ معاصر اسـت. در مجموعـه پیـش رو جنـاب آقـای علی اکبر محمودی، از نویسـندگان خوش قلم و دلسـوز کشـور که یکی از دوسـتداران خالص آیت الله هاشـمی رفسـنجانی محسـوب می شـود، تـلاش کـرده اسـت کـه زندگانـی ایـن ابرمـرد ایـران معـاصر را در حجمـی محـدود تلخیـص و روایـت کند. ایــن مــرور کوتــاه و گــذارا شــاید بــرای نســل جــوان کــه بــه مطالعــه نوشــتارهای موجــز و فــشرده عاقه مندنــد از آثــار تفصیلــی و مشروحــی کــه دربــاره ایشــان بــه نــگارش درآمــده اســت، جذاب تــر باشــد. بـه نوبـه خـود از زحـمات و تاشـهای نویسـنده در نـگارش این مجموعـه قدردانی کـرده و امیـداوارم همـه مـا بتوانیـم بـا ایفـای مسـئولیت گرانسـنگ خـود در قبـال جامعـه و وطنـمان، پـای در مسـیر طولانی بگذاریم که آیت الله هاشـمی رفسـنجانی از سـابقون و پیشـتازان آن بـود.
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
آپلود شده توسط:
souba
souba
۱۳۹۹/۰۷/۱۹

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی تا ابد استوار

تعداد دیدگاه‌ها:
0
دیدگاهی درج نشده؛ شما نخستین نگارنده باشید.
comment_comments_for_the_file
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک