کتاب‌های برنده جایزه نوبل، مهدی رضایی، کانون فرهنگی چوکPowered by You