Hiweb
 تصاویر نامناسب
بنابر عقیده شماری از کاربران کتابناک، محتوای کتاب حاضر به علت استفاده از تصاویری که نامناسب توصیف شده است، ممکن است برای خوانندگان کودک و نوجوان و افراد دارای نگرشهای خاص ناخوشایند باشد. در صورتی که شما در گروه‌های سنی پایین‌تر از 16 سال قرار دارید و یا از نظر شرعی و عرفی تمایل به دیدن آنچه که توصیف شد ندارید، کتابناک نیز مطالعه این اثر را به شما توصیه نمیکند




Powered by You