دسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

گشایش روی لوپز از مشهورترین گشایشهای شطرنج است. استاد بزرگ شطرنج از هندوستان به نام آناند در این گشایش مهارت خاصی دارد.

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک