رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

ممنونم از "امین قضایی" مترجم این کتاب. امین متفکر مارکسیست و از دانشجویان کمونیست فعال بود که پس از دهها روز بازداشت به خاطر دستگیریهای شانزده آذر هشتاد و شش مجبور به ترک "وطن" شد.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک