رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

من گاهی در عالم خیال و ذهن دوران ایرانساز پهلوی را از میانه ی قاجاریه و جمهوری اسلافی حذف میکنم و بعد وضعیت فعلی ایران را در ذهنم تصویر سازی میکنم و به تماشای آن مینشینم و در این میانه تنها کاری که از من برمیاید فرستادن هزاران درود بر روان
من گاهی در عالم خیال و ذهن دوران ایرانساز پهلوی را از میانه ی قاجاریه و جمهوری اسلافی حذف میکنم و بعد وضعیت فعلی ایران را در ذهنم تصویر سازی میکنم و به تماشای آن مینشینم و در این میانه تنها کاری که از من برمیاید فرستادن هزاران درود بر روان
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک