دسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

یک سوال ؟آیا منظور از دینهای مختلف ارائه یک برنامه برای زندگی انسان نیست حالابه برنامه اشو زرتشت توجه کنید : آبادانی و پیشرفت دادن جهان و مردمانش و کوشش برای شادی خود و دیگران از راه اندیشه نیک و کردار نیک و گفتار نیک و در پناه [b]خرد[/b]
[b]زرتشتیان یکتا پرست هستند حتا این حکومت هم ایشان را بعنوان یک دین یکتا پرست در قانون اساسی قبول کرده اند اهورا مزدا دارای صفاتی است و دارای توانایی هایی (فروزه های اهورامزدا)این اسامی که آورده اید یا همان اسامی ماههای سال نه فرشته هستند

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک