رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

نظرتان درمورد پان کردیسم چیه ؟ ارتباطشان با اسرایییل چگونه است ؟
[quote='khoday']ترجمه ی این کتاب مثل بقیه ی ترجمه های شاملو دزدیه شاملو اصلآ سواد اینکارو نداشت.باپوزش[quote='khoday']ترجمه ی این کتاب مثل بقیه ی ترجمه های شاملو دزدیه شاملو اصلآ سواد اینکارو نداشت.باپوزش[/quote][/quote] با سلام جسارتا میش
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک