رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

آنچه در این رمان از حیث علوم روانشناسی و روان شناسی جنایی قابل توجه است لزوم توجه به تجارب و آموزش های ناسالم جنسی در کود***ابالغ دیروز که در ارتباط و تعامل کنترل نشده والدین زمینه ساز شکل گیری الگوها و تمایلات مجرمانه و انحرافی را در بالغ
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک