رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[b]ﻣﺜﻨﻮی «واﻟﻪ و ﺳﻠﻄﺎن»[/b] [u][/u] اﻳﻦ ﻣﺜﻨﻮی ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل در ﺗﺎرﻳﺦ 1160 ﻫـ .ق در3230 ﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ در ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻋﺸﻖ ﺣﺎد و ﻣﺤﺮوﻣﻲ و دﻟﺪادﮔﻲ، ﻋﻠﻴﻘﻠﻲ ﺧﺎن واﻟﻪ داﻏﺴﺘﺎﻧﻲ، ﻣﺆﻟّﻒ ﺗﺬﻛﺮه رﻳﺎض اﻟﺸﻌﺮا ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﻳﺶ، ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ. ﺧﻼﺻﺔ
[b]خدا هست...؟؟؟[/b][i][u][/u][/i] دانشجویی سر کلاس فلسفه نشسته بود. موضوع درس درباره خدا بود. استاد پرسید(آیا در این کلاس کسی هست که صدای خدا را شنیده باشد؟) کسی پاسخ نداد. استاد دوباره پرسیدآیا در این کلاس کسی هست که خدا را لمس کرده باش
[b]فلسفه ملاصدرا درباره خدا[/b][u][/u] خداوند بی نهایت است و لامکان و لازمان اما به قدر فهم تو کوچک می شود وبه قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا یتیمان را پدر می شود و مادر ناامیدان را
شعری زیبا از نظامی گنجوی: " دیده اگر جانب خود وا کنی در تو بود آنچه تمنا کنی عاقبت از غیر نصیب تو نیست غیر تو ای خفته طبیب تو نیست چاره خود کن ک
خداوندا در توفیق بگشای نظامی را ره تحقیق بنمای دلی ده کو یقینت را بشاید زبانی کافرینت را سراید مده ناخوب را بر خاطرم راه بدار از ناپسندم دست کوتاه درونم را به نور خود برافروز زبانم را ثنای خود در آموز به داود
[b]حافظ جاوید ، شرح دشواریهای ابیات و غزلیات دیوان حافظ[/b] [i] در این اثر تحقیقی ، مؤلف به بررسی مضامینی می پردازد که حافظ با وام گیری از قرآن آن را در تاروپود شعر خود جای داده و نیز آنچه از نظامی – شاعر پیش از خود – بهره گرفته است. در آخ
حافظ شیراز خداوندگار واژه آرایی .................................. شاه شمشاد قدان، خسروِ شیرین دهنان که به مژگان شکند قلبِ همه صف‌شکنان مست بگذشت و نظر بر منِ درویش انداخت گفت: ای چشم و چراغ همه شیرین‌سخنان تا کی از سیم و زر
حافظ کیست چگونه می‌اندیشد : خاصه ممتاز شخصیت حافظ این است که او خود را شناخته است و می‌داند کیست و نمی‌خواهد جز آن بنماید باید کسی به این نقطه رهایی و آزادگی رسیده باشد تا چون او بی‌باک به هر ناراستی ونادرستی است بتازد. حافظ با هر که
به احترام جناب poorfar از جا بر میخیزم و دست به سینه از ایشان تشکر میکنم پاینده باشید. .......................................... [b]جانا سخن از زبان ما میگویی....[/b]
[b]یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش بگذار که دل حل بکند مسأله‌ها را[/b][i][/i] "محمدعلی بهمنی"
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک