رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

برای من اهمیت مشروطه‌ در دگرگونی سبکهای نوشتاری مدرن فارسی مهم است. این کتاب خوبه‌. ممنون از زحمات شما
ادبیات امری تکوینی است. زیبایی آن در یادآوری خاطرات خوانده‌هایمان است. همه‌چیز خیلی زود خاطره‌ می شود. الآن دیگر باید خاطرات ما تبدیل به‌ تفهم بشوند و در سطح حس متوقف نشوند.
باتشکر از اثر بسیار زیبایی که‌ برای دانلود گذاشته‌ شده‌، نوشته‌های یاشار کمال آثار پیچیده‌ای هستند از آن لحاظ که‌ میشود هیستریای سانسور و خودسانسوری، راکه‌ محصول فاشیسم ذاتی دولت ترکیه‌ است، به‌طور کامل در آن احساس نمود. این وضعیت حتی امروز
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک