رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

بزرگ مردی بود.ماندگار
از نقد منطقی و بجاییتان سپاسگزارم
عالی بود آرزو داشتم این کتاب را ببینم
من تحلیلگرم نمی توانم با عینیت کنار بیایم و آنرا بپذیرم حتمیت را میبینم حتی اگر عمرم اجازه ندهد آن را ببینم. امیدوارم روزی ببینید حتمیت تلخ و تکرار شدنی را. حماقت ابری است که کنار خواهد رفت.
پژوهش یک علم است با منطق فازی هم به آن گر نگاه کنید با یک داده مشخص برون داد مشخص دارد.. با 5 درصد خطا این همه تناقض و تعارض پذیرفتنی نیست. باید در پذیرفتن منطق گردن خم کرد وگرنه چنین آشفتگیهایی بو جود خواهد آمد. حقیقت قابل کتمان نیست واقع
اصولا اصل یک دین در خواستگاه اصلیش وجود دارد هر چه یک دین از خواستگاه جغرافیایش دور می شود به آداب سنن فرهنگ آن جامعه آلوده میشود.. مثلا مسلمان افغانی هندی پاکستانی نوع اسلامش با بقیه فرق دارد. من با مسلمان چینی که صحبت می کردم بسختی باورم
بحت سر این است که بنام خداوند چقدر اعمال متناقض انجام می دهند.. وهابی شیعه را بخاطر خداوند می کشد تکفیری بخاطر خداوند آدم سر می برد.. شیعه شهید می شود و انها را قبول ندارد صهیونیست بخاطر خدا فلسطینی می کشد الحمدلله بهشت جا دارد برای همه. مخ
حاسب نفسک قبل ان تحاسب ... سهیل جان اینو به دوستانت که هم عربیشون خوبه و هم حاکمند بگی بهتره. ما که خس و خاشاکیم و جزئ عمله جاتیم.. ما تماشاگران خاموشی هستیم که شهادت می دهیم شاهد تباهی یک ملت.
من گفتم تکیه بر غرور ملی تنها راه باقی مانده است راهی دیگر من نمیشناسم. در خوشبینانه ترین حالت 5 درصد جواب می دهد وگرنه باید ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. منهم می دانم غرورمان له شد.. در خارج از ایران خجالت می کشیم بگوییم ایرانی هستیم امت
سارا سارا سارا... این تنها راه باقی مونده است آخرین شانس هر روز هم ضعیف تر می شود وگرنه منهم امیدی ندارم وبه نا بودی جامعه ایمان دارم. ایرانی که مشناختیم نابود شد.... شد کنام شغالان و ددان
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک