رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

شاید قالب رباعی ، فرم مناسبی برای نشان دادن تمام توانمندی های شعری شاعری مانند " سایه " نباشد . حداقل رباعیات بالا چنین می نمایند که " سایه " همانا خسرو بی مانند اقلیم غزل است !
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک