رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

آیا این کتاب همان "از دولت عشق " نیست؟
نخستین دایرةالمعارف مذهبى به‌ نام 'یواقیت العلوم، درارى النجوم' توسط نویسنده‌اى ناشناخته از اهالى قزوین به رشته تحریر درآمد. این اثر که قبل از سال ۵۷۳ هجرى نگاشته شده است. کتابى است که سى فصل دارد و هر فصل متضمن دوازده سؤال است. نویسنده در
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک