رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

گر بدین سان زیست باید ÷ست من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم بر بلند کاج کوچه بن بست!گر بدینسان باید زیست ÷اک من چه نا÷اکم اگر ننشانم از ایمان خود چون کوه یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک!:-*

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک