رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

بايد بخانم اميدوارم كه خوب باشد
شميم بهار كارش حرف نداره حيف اما كه ما رو بي نصيب گذاشت با ننوشتنش
عليمراد جز آن دسته از نويسندگاني است كه مهجور افتاده است ضماير و ميم و حكايت هجدهم ارديبهشت را خانده بودم
بنظر كتاب جالبي مي اد اميدوارم از خوندنش پشيمان نشم
چندي ست كه به مساله ي زنان علاقمند شدم
حيف كه ناقصه كاش كاملش رو ميذاشتيد
اي جان خوندن داره
مي خانم تا ببينم چگونه است
همه را بايد خواند من كه مي خوانم
ميرزا آقا خان مرد بزرگي بود
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک