رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

ازدوستان درسایت وزین کتابناک وهانیه خانم بخاطرآپلوداین کتاب گرانسنگ
آیا این دوستان (ارامنه)فقط ظلمی را که نسبت به آنان صورت گرفته می بینند؟ظلمی راکه پدرانشان ومعاصرینشان نسبت دیگران انجام داده اند راهم می بینند؟(کشتارارومیه پس ازجنگ اول وکشتارآذریها درجنگ قره باغ موردمناقشه دوکشور) کشتاربیگناهان مذموم ومحک
خوب ومفیدبوداززحمات شما متشکرم.
کتاب خوب ومفیدی است .متشکرم
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک