رسته‌ها
دسته کتاب های
هفته‌نامه آهنگر نشریه‌ای با گرایش چپ بود که از ۲۷ فروردین ۱۳۵۸ تا ۱۶ مرداد همان سال در ۱۶ شماره منتشر شد. منوچهر محجوبی هفته‌نامه آهنگر را منتشر می‌کرد و بعد از توقیف نشریه‌اش در مرداد ۱۳۵۸ و رفتن از ایران، نشریه «آهنگر در تبعید» را در لندن تا شماره ۶۷ انتشار داد.

دانلود کتاب‌های هفته‌ نامه آهنگر

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک