Hiweb بوکیار - دانلود کتاب های انگلیسی دانشگاهی و علمی

جامعه شناسی

کتاب‌های محبوب

44336 دریافت
37956 دریافت
صفحه (91): « < 1 2 3 
شرح نزولیصعودی زبان
تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

جامعه شناسی اینترنت

. حق تکثیر: تهران: مهدی اخترمحققی‏‫، ۱۳۸۵

فارسی ۱۲.۱۲.۱۳۹۱, ۲۰:۴۰
5 از 5
(2 رای)

جامعه شناسی توسعه روستایی

حق تکثیر: ش‍ی‍راز: ن‍ش‍ر زر، ۱۳۷۹

فارسی ۱۲.۱۲.۱۳۹۱, ۲۰:۴۲
5 از 5
(2 رای)

ارزیابی سوء مصرف مواد مخدر در زندان های ایران

. این اثر با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و حمایت دفتر برنامه کنترل مواد مخدر سازمان م..

فارسی ۲۴.۱۲.۱۳۹۱, ۱۴:۲۰
10 از 5
(1 رای)

درآمدی بر مطالعات ارتباطی

. حق تکثیر: تهران:وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی، دفترمطالع..

فارسی ۲۵.۰۷.۱۳۹۲, ۲۳:۰۱
3 از 5
(5 رای)

تحقیق در جامعه اطلاعاتی

. حق تکثیر: تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها‏‫، ۱۳۸۶

فارسی ۲۵.۰۷.۱۳۹۲, ۲۳:۰۷
5 از 5
(2 رای)

جامعه شناسی در ایران

نویسنده: علی اکبر مهدی - عبدالعلی لحسائی زاده با گ‍ف‍ت‍اری‌ از ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ آری..

فارسی ۰۸.۰۹.۱۳۹۲, ۱۴:۰۶
2.1 از 5
(12 رای)

منطق اجتماعی

. حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: ت‍وی‍ت‍ا، ۱۳۸۳ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۴۶ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ ..

فارسی ۰۵.۱۰.۱۳۹۲, ۲۲:۰۵
0.9 از 5
(11 رای)

زن و خانواده در اندیشه رئیس دولت مهر

کاری از گروه مشاوران جوان مرکز امور زنان و خانواده حق تکثیر: تهران : ریا..

فارسی ۱۹.۰۴.۱۳۹۳, ۱۰:۲۰
3.3 از 5
(3 رای)

وضع بشر

حق تکثیر: تهران: ققنوس‏‫، چاپ سوم: ۱۳۹۲

فارسی ۱۲.۰۵.۱۳۹۳, ۱۳:۵۵
3 از 5
(11 رای)

خرد و انقلاب

. حق تکثیر: تهران: ثالث‏‫‏، ۱۳۹۲

فارسی ۱۰.۰۷.۱۳۹۳, ۰۱:۳۳
2.1 از 5
(12 رای)
صفحه (91): « < 1 2 3 


Powered by You